Privacy Policy

سیاست های رعایت حریم شخصی:

www.cocoshop.ir برای خرید یا استفاده از برخی خدمات وب سایت، اطلاعاتی مانند شماره های تماس ، آدرس و ... را از کاربران درخواست می کند و متعهد می‌شود در حد توان از حریم شخصی شما دفاع کند و در این راستا، تکنولوژی مورد نیاز برای هرچه مطمئن‌تر و امن‌تر شدن استفاده شما از سایت را، توسعه دهد. در واقع با استفاده از سایت www.cocoshop.ir  شما رضایت خود را از این سیاست نشان می‌دهید.